تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

نیترات کلسیم CALCINIT

نیترات کلسیم      CALCINIT

مزیت‌ها:

نیتروژن به فرم نیترات جذب مستقیم توسط گیاه عدم تصعید و جذب سطحی  منبع نیتروژن مناسب بهبود جذب کاتیون ها مانند منیزیم، پتاسیم و کلسیم  اختلاط پذیری:

کلسینیت را می توان با تمامی کودهای محلول در آب به جز محلول غلیظ حاوی سولفات یا فسفات مخلوط کرد.

دسته:

توضیحات

نیترات کلسیم      CALCINIT

مزیت‌ها:

نیتروژن به فرم نیترات جذب مستقیم توسط گیاه عدم تصعید و جذب سطحی  منبع نیتروژن مناسب بهبود جذب کاتیون ها مانند منیزیم، پتاسیم و کلسیم  اختلاط پذیری:

کلسینیت را می توان با تمامی کودهای محلول در آب به جز محلول غلیظ حاوی سولفات یا فسفات مخلوط کرد.