تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

کود کلات منگنز GreenMore

کود کلات منگنز GreenMore

کود کلات منگنز 13 درصد
مناسب برای رفع کمبود منگنز جهت انواع محصولات باغی، صیفیجات، محصولات گلخانه‌ای هیدروپونیک با تأثیر فوری

حاوی: EDTA Chelated Mn 13%

توضیحات

کود کلات منگنز GreenMore

کود کلات منگنز ۱۳ درصد
مناسب برای رفع کمبود منگنز جهت انواع محصولات باغی، صیفیجات، محصولات گلخانه‌ای هیدروپونیک با تأثیر فوری

حاوی: EDTA Chelated Mn 13%