تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

کود جلبک دریایی acadian

کود جلبک دریایی acadian

عصاره‌ای خالص از جلبک دریایی آسکوفیلوم. ( شامل 17 اسید امینه ) به همراه هورمون‌های گیاهی

این جلبک در آب‌های سرد آتلانتیک شمالی می‌روید و دارای فواید منحصر به فردی است که استفاده از آن در برنامه‌ی غذایی محصولات کشاورزی، موجب افزایش میزان و کیفیت محصول و مقاومت در برابر استرس‌های محیطی می‌شود. پودر آکادین به عنوان یک مکمل در برنامه‌ی غذایی گیاهان مصرف می‌شود. افزایش تولید در محصولات نتیجه‌ی تأمین درست نیاز غذایی گیاه است که آکادین با انطباق عجیب فرمولی خود با نیاز سلولی گیاهان آن را به خوبی تأمین می‌کند.

توضیحات

کود جلبک دریایی acadian

عصاره‌ای خالص از جلبک دریایی آسکوفیلوم. ( شامل ۱۷ اسید امینه ) به همراه هورمون‌های گیاهی

این جلبک در آب‌های سرد آتلانتیک شمالی می‌روید و دارای فواید منحصر به فردی است که استفاده از آن در برنامه‌ی غذایی محصولات کشاورزی، موجب افزایش میزان و کیفیت محصول و مقاومت در برابر استرس‌های محیطی می‌شود. پودر آکادین به عنوان یک مکمل در برنامه‌ی غذایی گیاهان مصرف می‌شود. افزایش تولید در محصولات نتیجه‌ی تأمین درست نیاز غذایی گیاه است که آکادین با انطباق عجیب فرمولی خود با نیاز سلولی گیاهان آن را به خوبی تأمین می‌کند.