تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

کود “تراست‌ کلسیم+بر”

کود “تراست‌ کلسیم+بر” TRUST-Cal-Bor

کلسیم و بر به صورت کمپلکس با اسیدهای آلی و اسید آمینه تراست کلبر حاوی کلسیم + بر به صورت مایع و به همراه اسیدهای آمینه است که سریعا از طریق برگها و ریشه ها جذب و منتقل شده و در رفع سریع علایم کمبود کلسیم و بر و تقویت آن بسیار موثر است.
تراست کلبر در زمان کوتاهی از طریق برگها و میوه ها جذب شده و در نتیجه امکان شست و شوی از طریق برگها بروز  نخواهد کرد.
کلسیم یکی از عناصر مهم در تمام مراحل رشدی گیاهان است. کلسیم از جوانه‌زنی تا رسیدن میوه برای رشد گیاه ضروری است. کلسیم مقاومت و استحکام بافتهای گیاهی را افزایش می دهد. در میوه ها کمبود آن سبب آبگزیدگی میوه شده و میوه ها ترک بر میدارند و همچنین سبب زود رنگ گیری میوه ها خواهد شد. عنصر بر در نقاط مریستمی و برای تقسیم و تکثیر سلولی مورد نیاز می باشد.

توضیحات

کود “تراست‌ کلسیم+بر” TRUST-Cal-Bor

کلسیم و بر به صورت کمپلکس با اسیدهای آلی و اسید آمینه تراست کلبر حاوی کلسیم + بر به صورت مایع و به همراه اسیدهای آمینه است که سریعا از طریق برگها و ریشه ها جذب و منتقل شده و در رفع سریع علایم کمبود کلسیم و بر و تقویت آن بسیار موثر است.
تراست کلبر در زمان کوتاهی از طریق برگها و میوه ها جذب شده و در نتیجه امکان شست و شوی از طریق برگها بروز  نخواهد کرد.
کلسیم یکی از عناصر مهم در تمام مراحل رشدی گیاهان است. کلسیم از جوانه‌زنی تا رسیدن میوه برای رشد گیاه ضروری است. کلسیم مقاومت و استحکام بافتهای گیاهی را افزایش می دهد. در میوه ها کمبود آن سبب آبگزیدگی میوه شده و میوه ها ترک بر میدارند و همچنین سبب زود رنگ گیری میوه ها خواهد شد. عنصر بر در نقاط مریستمی و برای تقسیم و تکثیر سلولی مورد نیاز می باشد.