تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

کنه‌کش گیاهی Dayabon

کنه‌کش گیاهی Dayabon

با توان بارور کنندگی برگی مبتنی بر سیلیکون و اسیدهای آمینه

مزایای استفاده از آفت کش دیابون – کنترل سفیدک – آفت کش سالم (غیر سمی) بدون باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی و – امکان صادرات محصول – قابل استفاده در برنامه های کنترل بیولوژیک – قابل استفاده در گلخانه‌هایی که از حشرات – گرده افشان مانند زنبور عسل و زنبور های مخملی (بامبل) استفاده می کنند – قابل تلفیق در برنامه IPM – بدون دوره کارنس (مناسب برای محصولات جالیزی و گلخانه ای که با توجه به پیوسته بودن برداشت محصول حتی پس از سمپاشی با سموم شیمیایی خطرناک نیز به علت مسائل اقتصادی کشاورزان ترجیح میدهند محصول را هر روز برداشت کرده و روانه بازار کنند) – عدم تاثیر منفی در رشد گیاه و عدم گیاهسوزی قدرت انحلال و پخش سریع دایابون در تانک سمپاش و پایدار بودن فرمولاسیون امکان انبارداری تا حداقل دو سال

توضیحات

کنه‌کش گیاهی Dayabon

با توان بارور کنندگی برگی مبتنی بر سیلیکون و اسیدهای آمینه

مزایای استفاده از آفت کش دیابون – کنترل سفیدک – آفت کش سالم (غیر سمی) بدون باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی و – امکان صادرات محصول – قابل استفاده در برنامه های کنترل بیولوژیک – قابل استفاده در گلخانه‌هایی که از حشرات – گرده افشان مانند زنبور عسل و زنبور های مخملی (بامبل) استفاده می کنند – قابل تلفیق در برنامه IPM – بدون دوره کارنس (مناسب برای محصولات جالیزی و گلخانه ای که با توجه به پیوسته بودن برداشت محصول حتی پس از سمپاشی با سموم شیمیایی خطرناک نیز به علت مسائل اقتصادی کشاورزان ترجیح میدهند محصول را هر روز برداشت کرده و روانه بازار کنند) – عدم تاثیر منفی در رشد گیاه و عدم گیاهسوزی قدرت انحلال و پخش سریع دایابون در تانک سمپاش و پایدار بودن فرمولاسیون امکان انبارداری تا حداقل دو سال