تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

کنه‌کش فن‌پیروکسی‌میت

کنه‌کش فن‌پیروکسی‌می

Fenproximate 5% SC

کنه‌کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و نفوذ بالا

فن‌پیروکسی میت کنه‌کشی از گروه فنوکسی پیرازول‌ها بوده و از خاصیت نفوذپذیری بالایی برخوردار می‌باشد

با اثر ضربه‌ای سریع برای سنین مختلف پوره، کنه بالغ و تخم بکار می‌رود.
فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 14 روز می‌باشد

توضیحات

کنه‌کش فن‌پیروکسی‌می

Fenproximate 5% SC

کنه‌کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و نفوذ بالا

فن‌پیروکسی میت کنه‌کشی از گروه فنوکسی پیرازول‌ها بوده و از خاصیت نفوذپذیری بالایی برخوردار می‌باشد

با اثر ضربه‌ای سریع برای سنین مختلف پوره، کنه بالغ و تخم بکار می‌رود.
فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۱۴ روز می‌باشد