تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

کنه‌کش بروموپروپیلات آریا

کنه‌کش بروموپروپیلات آریا

Bromopropylate 25% EC

کنه‌کش غیر سیستمیک با اثر تماسی

بروموپروپیلات کنه کشی از گروه بنزیلات‌ها می‌باشد
دوام زیادی داشته و برای کنه‌هایی که در مقابل سموم فسفره مقاوم شده‌اند با دوز بالا مصرف می‌شود
اجتناب از سمپاشی زود هنگام خطر اثرات سوء برای کنه‌های شکارگر را به حداقل می‌رساند.
روی مراحل تخم،پوره و بالغ کنه‌ها مؤثر است

توضیحات

کنه‌کش بروموپروپیلات آریا

Bromopropylate 25% EC

کنه‌کش غیر سیستمیک با اثر تماسی

بروموپروپیلات کنه کشی از گروه بنزیلات‌ها می‌باشد
دوام زیادی داشته و برای کنه‌هایی که در مقابل سموم فسفره مقاوم شده‌اند با دوز بالا مصرف می‌شود
اجتناب از سمپاشی زود هنگام خطر اثرات سوء برای کنه‌های شکارگر را به حداقل می‌رساند.
روی مراحل تخم،پوره و بالغ کنه‌ها مؤثر است