تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

پرلیت

پرلیت یک نوع شیشه آتشفشانی است که وقتی مذاب ریولیتی بسرعت و در مجاورت آب سرد شود و مقادیر کمی از آب را در داخل شبکه خود به دام بیاندازد، تشکیل می‌شود. وقتی که این شیشه را خرد کرده و تحت شرایط کنترل شده، حدود ۹۰۰ درجه سانتیگراد حرارت دهند، آب مولکولی آن بخار شده و سطح ذرات به سمت بیرون پف کرده و دانه‌های نرم کف مانند سفیدی بدست می‌آید که پرلیت نام دارد.

کاربرد پرلیت در کشت گلخانه‌ای و روش هیدروپونیک
پرلیت کشاورزی آبیاری شده تنها ۶۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب وزن دارد در حالیکه این رقم برای خاک معمولی کاملا آبیاری شده  بین  ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می‌باشد. لذا این خصوصیت پرلیت در ترکیب با سایر مواد مورد مصرف در تهیه بسترهای کشت گلخانه‌ای و هیدروپونیک، نظیر کوکوپیت و پیت موس، موجب کاهش قابل توجه وزن بسترهای کشت ، بعضاً تا ۶۰%  می‌گردد

حفاظت از ریشه گیاه
پرلیت کشاورزی قادر است ۳ تا ۷ برابر وزن خودش آب جذب و نگهداری کرده و دچار آبگرفتگی نشود. در عین حال، مِی‌تواند موجب افزایش ظرفیت نگهداری مواد غذایی محلول  در آب گردیده و از خروج مواد غذایی در اثر آبیاری‌های مکرر پیشگیری نماید.
نداشتن اثر شیمیایی
پرلیت کشاورزی دارای درجه  ph  تقریباً خنثی بوده و از این رو تغییر قابل ملاحظه‌ای در خاصیت قلیائی یا اسیدی محیط کشت ایجاد نمی‌کند.

امکان ایجاد تهویه عالی و بازدهی بالا‌تر مخلوط خاک از دیگر مزایای پرلیت در کشاورزی، بخصوص کشت گلخانه‌ای و سیستم‌های هیدروپونیک می‌باشد. همچنین بدلیل داشتن ناحیه سطحی وسیع، پرلیت کشاورزی رطوبت قابل ملاحظه‌ای را در خود نگه داشته و آنرا به بهترین نحو برای رشد و گسترش گیاه آزاد می‌نماید.

دسته: برچسب:

توضیحات

پرلیت یک نوع شیشه آتشفشانی است که وقتی مذاب ریولیتی بسرعت و در مجاورت آب سرد شود و مقادیر کمی از آب را در داخل شبکه خود به دام بیاندازد، تشکیل می‌شود. وقتی که این شیشه را خرد کرده و تحت شرایط کنترل شده، حدود ۹۰۰ درجه سانتیگراد حرارت دهند، آب مولکولی آن بخار شده و سطح ذرات به سمت بیرون پف کرده و دانه‌های نرم کف مانند سفیدی بدست می‌آید که پرلیت نام دارد.

کاربرد پرلیت در کشت گلخانه‌ای و روش هیدروپونیک
پرلیت کشاورزی آبیاری شده تنها ۶۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب وزن دارد در حالیکه این رقم برای خاک معمولی کاملا آبیاری شده  بین  ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می‌باشد. لذا این خصوصیت پرلیت در ترکیب با سایر مواد مورد مصرف در تهیه بسترهای کشت گلخانه‌ای و هیدروپونیک، نظیر کوکوپیت و پیت موس، موجب کاهش قابل توجه وزن بسترهای کشت ، بعضاً تا ۶۰%  می‌گردد

حفاظت از ریشه گیاه
پرلیت کشاورزی قادر است ۳ تا ۷ برابر وزن خودش آب جذب و نگهداری کرده و دچار آبگرفتگی نشود. در عین حال، مِی‌تواند موجب افزایش ظرفیت نگهداری مواد غذایی محلول  در آب گردیده و از خروج مواد غذایی در اثر آبیاری‌های مکرر پیشگیری نماید.
نداشتن اثر شیمیایی
پرلیت کشاورزی دارای درجه  ph  تقریباً خنثی بوده و از این رو تغییر قابل ملاحظه‌ای در خاصیت قلیائی یا اسیدی محیط کشت ایجاد نمی‌کند.

امکان ایجاد تهویه عالی و بازدهی بالا‌تر مخلوط خاک از دیگر مزایای پرلیت در کشاورزی، بخصوص کشت گلخانه‌ای و سیستم‌های هیدروپونیک می‌باشد. همچنین بدلیل داشتن ناحیه سطحی وسیع، پرلیت کشاورزی رطوبت قابل ملاحظه‌ای را در خود نگه داشته و آنرا به بهترین نحو برای رشد و گسترش گیاه آزاد می‌نماید.