تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

نیترات پتاسیم نگین

نیترات پتاسیم نگین

Potassium Nitrate

خصوصیات کود نیترات پتاسیم نگین :
– خلوص بسیار بالا
– کاملا محلول در آب
– درصد بسیار پایین کلر
– مش بندی کریستالی دانه شکری
– کاملا خشک

ویژگی های عمومی نیترات پتاسیم در حوزه کشاورزی؛
-قابل اختلاط با سایر کودها بدون تداخل در ویژگیهای آنها(در صورتیکه خلوص بالا داشته باشد)
– قابلیت استفاده بصورت محلول پاشی در مراحل مختلف رشد محصول(اسپری برگی)
– قابلیت استفاده بصورت خاک پاشی
– قابلیت استفاده بصورت آبیاری

ی که بوسیله قارچ‌های هوازاد . خاک زاد در محصولات نیمه گرمسیری و گرمسیری ایجاد می‌شود مناسب است

توضیحات

نیترات پتاسیم نگین

Potassium Nitrate

خصوصیات کود نیترات پتاسیم نگین :
– خلوص بسیار بالا
– کاملا محلول در آب
– درصد بسیار پایین کلر
– مش بندی کریستالی دانه شکری
– کاملا خشک

ویژگی های عمومی نیترات پتاسیم در حوزه کشاورزی؛
-قابل اختلاط با سایر کودها بدون تداخل در ویژگیهای آنها(در صورتیکه خلوص بالا داشته باشد)
– قابلیت استفاده بصورت محلول پاشی در مراحل مختلف رشد محصول(اسپری برگی)
– قابلیت استفاده بصورت خاک پاشی
– قابلیت استفاده بصورت آبیاری

ی که بوسیله قارچ‌های هوازاد . خاک زاد در محصولات نیمه گرمسیری و گرمسیری ایجاد می‌شود مناسب است