تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

مایع ضد عفونی‌کننده وین اکساید

مایع ضد عفونی‌کننده وین اکساید

وین اکساید ضدعفونی کننده بر پایه پراکسی استیک اسید وین اکساید یک محلول گند زدا و ضدعفونی کننده بر پایه پر اکسی استیک اسید است که به منظور ضدعفونی سطوح در تماس با مواد غذایی همچون مخازن، خطوط لوله، پرکن ها، پاستوریزاتور ها، تجهیزات آسپتیک مورد استفاده قرار می گیرد. پراستیک اسید یک ضدعفونی کننده بسیار ایمن است و به علت نداشتن باقیمانده خطرناک به عنوان یک ضدعفونی کننده بدون نیاز به آبکشی از مورد تایید قرار گرفته است. استفاده از این ضدعفونی کننده قدرتمند در پایان شستشو سبب اطمینان خاطر از یک فرایند مطمئن و کنترل آلودگی های میکروبی می گردد. این محصول بر روی انواع میکرو ارگانیسم ها همچون باکتری ها، قارچ ها، کپک و مخمر و ویروس ها موثر است

کاربرد: ضدعفونی سطوح در تماس با ماده غذایی ضد عفونی بطری های یک یا چند بار مصرف ضدعفونی کانوایر ها و تجهیزات فرآوری گوشت، مرغ، غذاهای دریایی و سبزیجات ضدعفونی سیستم های فیلتراسیون ضدعفونی میوه و سبزیجات

توضیحات

مایع ضد عفونی‌کننده وین اکساید

وین اکساید ضدعفونی کننده بر پایه پراکسی استیک اسید وین اکساید یک محلول گند زدا و ضدعفونی کننده بر پایه پر اکسی استیک اسید است که به منظور ضدعفونی سطوح در تماس با مواد غذایی همچون مخازن، خطوط لوله، پرکن ها، پاستوریزاتور ها، تجهیزات آسپتیک مورد استفاده قرار می گیرد. پراستیک اسید یک ضدعفونی کننده بسیار ایمن است و به علت نداشتن باقیمانده خطرناک به عنوان یک ضدعفونی کننده بدون نیاز به آبکشی از مورد تایید قرار گرفته است. استفاده از این ضدعفونی کننده قدرتمند در پایان شستشو سبب اطمینان خاطر از یک فرایند مطمئن و کنترل آلودگی های میکروبی می گردد. این محصول بر روی انواع میکرو ارگانیسم ها همچون باکتری ها، قارچ ها، کپک و مخمر و ویروس ها موثر است

کاربرد: ضدعفونی سطوح در تماس با ماده غذایی ضد عفونی بطری های یک یا چند بار مصرف ضدعفونی کانوایر ها و تجهیزات فرآوری گوشت، مرغ، غذاهای دریایی و سبزیجات ضدعفونی سیستم های فیلتراسیون ضدعفونی میوه و سبزیجات