تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

قارچ‌کش اُکسی‌کلرور ‌مس

قارچ‌کش اُکسی‌کلرور ‌مس

Copper Oxychloride 35% WP

قارچ‌کش و باکتری‌کش تماسی با اثر حفاظتی

اکسی کلرور مس قارچ کشی از گروه ترکیبات
مس بوده و علاوه بر خاصیت قارچ‌کشی دارای خاصیت باکتری کشی نیز می‌باشد

توضیحات

قارچ‌کش اُکسی‌کلرور ‌مس

Copper Oxychloride 35% WP

قارچ‌کش و باکتری‌کش تماسی با اثر حفاظتی

اکسی کلرور مس قارچ کشی از گروه ترکیبات
مس بوده و علاوه بر خاصیت قارچ‌کشی دارای خاصیت باکتری کشی نیز می‌باشد