تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

طعمه حلزون‌کش متالهاید ۶%

طعمه حلزون‌کش متالهاید 6%

جهت سفارش و قیمت لطفاً با دفتر تعاونی تماس بگیرید

توضیحات

طعمه حلزون‌کش متالهاید ۶%

جهت سفارش و قیمت لطفاً با دفتر تعاونی تماس بگیرید