تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

دماسنج گلخانه‌ای max-min

از دماسنج جیوه‌ای min-max  جهت اندازه‌گیری حداکثر-حداقل دمای  محیط گلخانه در طی شبانه روز استفاده

توضیحات

از دماسنج جیوه‌ای min-max  جهت اندازه‌گیری حداکثر-حداقل دمای  محیط گلخانه در طی شبانه روز استفاده