تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

جلبک دریایی C-Kelp

جلبک دریایی C-Kelp

سی-کلپ محرک رشد طبیعی
عصاره طبیعی جلبک آسکوفیلوم ندوزوم محرک رشد طبیعی با بالاترین کیفیت وحاوی بیش از 60 نوع ماده غذایی وویتامین ها، اسید ها ی آمینه و هورمون ها ی طبیعی تحریک کننده رشد گیاه.

مزایا:
بهبودجوانه زنی بذر و افزایش رشد ریشه، جوان سازی گیاهان و تحریک ریشه زایی افزایش شکوفه و اندازه گل و میوه، افزایش
سایز میوه،درصد قند و عمر انبارداری میوه،
افزایش جذب مواد معدنی ازخاک،

توضیحات

جلبک دریایی C-Kelp

سی-کلپ محرک رشد طبیعی
عصاره طبیعی جلبک آسکوفیلوم ندوزوم محرک رشد طبیعی با بالاترین کیفیت وحاوی بیش از ۶۰ نوع ماده غذایی وویتامین ها، اسید ها ی آمینه و هورمون ها ی طبیعی تحریک کننده رشد گیاه.

مزایا:
بهبودجوانه زنی بذر و افزایش رشد ریشه، جوان سازی گیاهان و تحریک ریشه زایی افزایش شکوفه و اندازه گل و میوه، افزایش
سایز میوه،درصد قند و عمر انبارداری میوه،
افزایش جذب مواد معدنی ازخاک،