تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

اسید نیتریک ۵۶% مصرف صنعتی و کشاورزی

پخش اسید نیتریک 56%

پخش اسید نیتریک 56% جهت مصارف صنعتی و کشاورزی در منطقه استان البرز به صورت کلی و جزئی از محل انبار واقع در منطقه هشتگرد-نظرآباد با مناسبترین قیمت

توضیحات

پخش اسید نیتریک ۵۶%

پخش اسید نیتریک ۵۶% جهت مصارف صنعتی و کشاورزی در منطقه استان البرز به صورت کلی و جزئی از محل انبار واقع در منطقه هشتگرد-نظرآباد با مناسبترین قیمت