خدمات کشاورزی و فنی سپهر نظر آباد (شرکت تعاونی گلخانه داران)، در سال ۱۳۸۷ با مشارکت جمعی از گلخانه داران و باغداران منطقه ی هشتگرد و نظر آباد تأسیس، و با جذب و آموزش کادر فنی و فروش مورد نیاز، فعالیت خود را در زمینه ی ارائه ی انواع نهاده های کشاورزی به گلخانه داران، باغداران و کشاورزان منطقه آغاز نموده است. طی سالهای گذشته، شرکت تعاونی گلخانه داران سپهر نظر آباد، گامهای موثری را در جهت إرائه ی خدمات بهتر به زارعین، باغدارن و گلخانه داران عزیز برداشته و فعالیتهای خود را در تمام زمینه های کاری مرتبط با کشاورزی و باغداری، گسترش داده است.